Joc & Joc

POSTER A0.psd

Indique General

Introduccio

MOTIVACIÓN

Contribucions

Organisacio del document

Jocs dels 80

DESCRIPCIO DEL PROYECTE

Esta proposta se formula per al analisis del camp del VIDEOJUEGO, ya que es el tipo d’imagens que dona el joc suficient per a poder desenrollar un estudi analitic en profunditat. Creem que en el context actual es mes necessari que mai oferir un trayecte metodologic en l’estudi de l’IMÁGEN, i mes concretament en el cas dels VIDEOJUEGOS , que contribuixca a respondre la pregunta de com influixen en els aspectes visuals contemporaneus. En el disseny d’INTERFZE, d’APARENCIA i recursos visuals de les APP.

En l’analisis done VIDEOJUEGOS s’han desenrollat diferents estudis i analisis que se donen cita en el PLANTAMIENTO d’esta TESIS, pot DISTINGUIR una serie de distints nivells, des de l’estricta materialitat de l’obra, i la seua relacio en el context historic-cultural, fins un nivell interpretatiu.

El present proposta d’analisis de l’image en els VIDEOJUEGOS se completa en la preparacio d’una base de senyes d’imagens representatives dels jocs de les DECADAS 80, 90 ,2000 i contemporaneus, incloent uns 150 registres, cada un en una breu ficha tecnica, i una serie d’intervencions COMUNES de les seqüencies seleccionades seguint una metodologia de treball expost i justificada en el capitul corresponent.

El treball d’investigacio, realisat entre els anys 2013-2016, està inspirat pel Proyectes d’Investigacio BANCAJA-UJI de l’Universitat JAUME I, codic I201-2001, dirigit pel DR. RAFAEL LÓPEZ LITA, Catedratic de Comunicacio AUDIOVISUAL i Publicitat i coordinat pel DR. Xavier Marçal FELICI, Professor Titular de Comunicacio AUDIOVISUAL i Publicitat, i el Grup d’Investigacio “ITACA-UJI” (Investigacio en Tecnologies Aplicades a la Comunicacio AUDIOVISUAL).

Editar EDIT WITH Visual COMPOSER
MAILTO:JSERRANO@EASDVALENCIA.COM

Indice General

Introducción

Motivación

Contribuciones

Organización del documento

Juegos de los 80

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Esta propuesta se formula para el análisis del campo del videojuego, ya que es el tipo de imágenes que da el juego suficiente para poder desarrollar un estudio analítico en profundidad. Creemos que en el contexto actual es más necesario que nunca ofrecer un trayecto metodológico en el estudio de la imágen, y más concretamente en el caso de los videojuegos , que contribuya a responder la pregunta de como influyen en los aspectos visuales contemporáneos. En el diseño de interfze, de aparencia y recursos visuales de las app.

En el análisis delos videojuegos se han desarrollado diferentes estudios y análisis que se dan cita en el plantamiento de ésta tesis, puede distinguir una serie de distintos niveles, desde la estricta materialidad de la obra, y su relación con el contexto histórico-cultural, hasta un nivel interpretativo.

La presente propuesta de análisis de la imagen en los videojuegos se completa con la preparación de una base de datos de imágenes representativas de los juegos de las decadas 80, 90 ,2000 y contemporáneos, incluyendo unos 150 registros, cada uno con una breve ficha técnica, y una serie de intervenciones comunes de las secuencias seleccionadas siguiendo una metodología de trabajo expuesta y justificada en el capítulo correspondiente.

El trabajo de investigación, realizado entre los años 2013-2016, está inspirado por el Proyectos de Investigación BANCAJA-UJI de la Universidad Jaume I, código I201-2001, dirigido por el Dr. Rafael López Lita, Catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad y coordinado por el Dr. Javier Marzal Felici, Profesor Titular de Comunicación Audiovisual y Publicidad, y el Grupo de Investigación “ITACA-UJI” (Investigación en Tecnologías Aplicadas a la Comunicación Audiovisual).

Comentarios cerrados.